Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД

Апаратура - Отделение по гастроентерология


Стационарна част – състои се от леглова база от 10 стаи с по 2 легла със собствен санитарен възел и манипулационна, където се извършва подготовка по приемане и изписване на пациенти, рапортна зала и помощни помещения;

Функционално – инструментална част, която се представя от ендоскопски сектор и сектор по образна ултразвукова диагностика.

Регистратура
Регистратура
0700 700 85

Телефон спешна помощ
Телефон спешна помощ
02 960 7540