Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД

Апаратура - Физикална и рехабилитационна медицина


Сектор електролечение и светлолечение разполага с:

  • пълна гама от апаратура за високочестотни, ултрависокочестотни и свръхвисокочестни токове,
  • нискочестотни токове,
  • електродиагностика и електростимулация,
  • средночестотни токове,
  • ултравиолетови, инфрачервени и видими лъчи,
  • ултразвукова терапия,
  • ударно-вълнова терапия,
  • магнитотерапия,
  • лазертерапия.

Сектор термотерапия – сауна и криотерапия.

Сектор кинезитерапия разполага с напълно оборудван салон по лечебна физкултура и кадри с допълнителни  квалификации, прилагащи широк диапазон от средствата на кинезитерапията – мануална диагностика и терапия, масажни техники, мекотъканни техники, мобилизация на периферни стави и други специализирани методики.

Регистратура
Регистратура
0700 700 85

Телефон спешна помощ
Телефон спешна помощ
02 960 7540