Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД

Ст. М. С. Таня Стойчева


Старша сестра

Отделение по анестезия


М.с. Стойчева е завършила Полувисш медицински институт към Медицински университет – София през 1997

В периода 1997 – 1999 г е работила в централна реанимация на ИСУЛ (сега УМБАЛ "Царица Йоанна – ИСУЛ" – София), 1999 – 2001 г в реанимация на Окръжна болница - София (сега УМБАЛ „Света Анна“ – София).

От 2001 г до 2003 в реанимация на болница Лозенец. От 2003 е сестра в отделение по Анестезия, а от 2019 е старша сестра на сектора.

Преминала курсове в областта на анестезията („Усъвършенстване на поливалентни анестезиологични сестри“ 2003 и 2008 година) и интензивното лечение („Интензивно наблюдение на болни с остър миокарден инфаркт“ 2004 година), грижи за хирургично болни (Превръзки и лечение на трудно заздравяващи рани“ 2007 година).

Има допълнителни курсове в областта на мениджмънта.

Редовен член на „Българска асоциация на специалистите по здравни грижи“

Регистратура
Регистратура
0700 700 85

Телефон спешна помощ
Телефон спешна помощ
02 960 7540