Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД

Ст. М. С. Галина Рихтер


М.с. Рихтер е завършила „Институт за подготовка на здравни кадри“ към Висш медицински институт - София през 1984г

В периода 1985 – 1990г е работила в реанимация на „Център по сърдечно-съдова хирургия“ на Медицинска академия - София (сега УМБАЛ „Св. Екатерина“). От 1990 до момента е старша медицинска сестра на сектор „Реанимация“ към „Клиника по кардиохирургия“, сега отделение за интензивно лечение на болница Лозенец.

През 1986 е изкарала курс за специализация в „Сърдечен център Берлин“, Германия – грижи за пациенти след сърдечни трансплантации

През 2010 придобива бакалавърска степен по „Здравен мениджмънт“ към НБУ - София

Член на „Българска асоциация на специалистите по здравни грижи“

Регистратура
Регистратура
0700 700 85

Телефон спешна помощ
Телефон спешна помощ
02 960 7540