Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД

Проф. д-р Николай Димитров, д.м.н.


Началник клиника

Клиника по кардиология

Специалност
Кардиология
Вътрешни болести

Проф. д-р Николай Димитров, д.м.н. е специалист в Клиниката по кардиохирургия в УМБАЛ „Лозенец”. 

Проф. Димитров завършва Медицинския университет - София, специалност „Медицина“ през 1990 г., след което заминава за 2-годишно обучение в Университета в Мичиган, САЩ. Специализацията си по инвазивна кардиология прави в Университетската болница в Берн, Швейцария. Постигнал е патент в областта на инвазивната кардиология в сътрудничество с Медицинския университет в Кьолн, Германия. Самостоятелно получава втори и трети патент в същата област. 

Има придобити специалности по вътрешни болести, кардиология, инвазивна кардиология и магистърска степен по здравен мениджмънт. През 2013 г. е придобил научна степен „Доктор на науките“ по кардиология. 

Проф. Николай Димитров има богат опит в областта на кардиологията и здравния мениджмънт. Професионалният му път започва в УМБАЛ „Св. Екатерина“ през 1994 г. като асистент. В периода 2006 – 2009 г. е началник на клиниката по кардиология на болница „Лозенец“. В периода 2009 – 2022 г. последователно е бил изпълнителен директор на Националната кардиологична болница, заместник-директор на УМБАЛ „Св. Екатерина“, изпълнителен директор на УМБАЛ „Доверие“, началник на Клиника по кардиология и Медицински директор на УМБАЛ“ Сърце и мозък“ – Плевен и Бургас, главен секретар на Медицинския университет – София и изпълнителен директор на УМБАЛ „Проф. д-р Александър Чирков. 

В периода 2015 – 2016 г. е бил гост професор по интервенционална кардиология в Медицинския университет във Виена. 

Проф. д-р Николай Димитров има многобройни научни публикации в български и международни издания, изнесъл е редица доклади на конференции у нас и в чужбина, автор е на две монографии 

Ангажиран е и с обществена активност като Председател на спортна фондация „Бъди щастлив“ за подпомагане свободното спортуване на подрастващите.

Регистратура
Регистратура
0700 700 85

Телефон спешна помощ
Телефон спешна помощ
02 960 7540