Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД

Проф. д-р Николай Димитров, д.м.н.


Лекар-специалист

Клиника по кардиохирургия

Специалност
Кардиология


Проф. д-р Николай Димитров, д.м.н. е ръководител на Координационния аортокардиохирургичен център  в УМБАЛ „Лозенец”.

Регистратура
Регистратура
0700 700 85

Телефон спешна помощ
Телефон спешна помощ
02 960 7540