Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД

Проф. д-р Веселин Кожухаров, д.м.н.


Началник клиника

Клиника по ортопедия и травматология

Специалност
Ортопедия и травматология


График прегледи

 Вторник:
13:30 - 17:30
НЗОК - 14:30 - 16:30

Доц. д-р Веселин Кожухаров завършва Медицински университет – София през 1995 г. Придобива специалност Ортопедия и травматология през 2000 г. Защитава научна степен доктор – „Едновременно възстановяване на костни и мекотъканни дефекти в областта на антебрахиума и ръката с педикулирани илиачни трансплантати“, а през 2016 г. – научна степен доктор на науките – „Имплантационни проблеми на ревизионното ендопротезиране“. От 2003 г. е доцент. Работил е 12 години в болница „Св. Анна“ в София, а от 2007 г. работи в болница „Лозенец“. От 2010 г. е началник на Клиниката по ортопедия и травматология. Специализирал е във водещи клиники в Австрия, Белгия, Франция и САЩ. Има 83 научни публикации – 13 в чужбина и 70 български, от които учебник и две монографии.

Научни интереси:

  • Първично и ревизионно ендопротезиране на стави

  • Реконструктивна хирургия за възстановяване на костни и мекотъканни дефекти на крайниците

  • Минимално инвазивна хирургия

  • Спортна травматология

Регистратура
Регистратура
0700 700 85

Телефон спешна помощ
Телефон спешна помощ
02 960 7540