Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД

Проф. д-р Ботьо Зозиков, д.м.


Началник клиника

Клиника по урология

Специалност
Урология


График прегледи

Вторник и Петък:
 08:00 - 13:00

Проф. Ботьо Зозиков завършва медицина през1968 година. От 1971 година работи като уролог в Клиниката по спешна и детска урология към ИСМП „Пирогов“ Придобива специалност по урология през 1974 година. До 2006 година работи в същата клиника   като асистент,  впоследствие  става  доцент /1989/, а през  1995 г. – професор.  Добива научната и образователна степен  „ Доктор“ през 1982 г., а през 1991 -  д.м.н. Заема последователно длъжностите началник на  Клиника по урология от 1992 г. и началник секция по урология /от 2000 г./. Участвал е в специализирания научен съвет към ВАК- два мандата; научния съвет към ИСМП „Пирогов“; участвал е в две редколегии на специализирани списания. Бил е заместник председател на Българското урологично дружество.  В продължение на години  е секретар на Българо-баварските симпозиуми по урология, многократно е  членувал в Организационния комитет на Национални конгреси и симпозиуми. Има над 230 публикации и доклади в български и международни медицински списания и форуми, над 30 научно-популярни статии и беседи, участие в пет монографии и клинични ръководства. Участник и главен изследовател в над 20 клинични проучвания на български и чуждестранни медикаменти. Многократно член на изпитни комисии на студенти, специализанти, многократно рецензент при конкурси за научни степени и научни звания.

От 2010 г. е част от екипа на МБАЛ „Лозенец“ и е хоноруван преподавател към Медицинския факултет на СУ “Св. Климент Охридски“.

Регистратура
Регистратура
0700 700 85

Телефон спешна помощ
Телефон спешна помощ
02 960 7540