Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД

Информация за пациенти и придружители


Прием в болницата

Приемът на пациенти в УМБАЛ „Лозенец“ ЕАД се извършва в Диагностично-консултативния блок чрез приемно-консултативните кабинети.


Информация за пациенти и придружители
Информация за пациенти и придружители
Информация за пациенти и придружители
Информация за пациенти и придружители

След преценка на специалиста пациентът се приема по спешност при покриване на критериите, хоспитализира се или се включва в листа на чакащите при липса на капацитет за планова хоспитализация.

Клиниките и отделенията имат договор с НЗОК.


Свиждания и информация за пациентите

Свижданията се осъществяват в дните четвъртък, събота, неделя и на официалните празници от 14:00 до 16:00 часа. През останалите дни, за времето от 12:00 ч. до 14:00 ч., се допуска свиждане само с разрешение на съответния началник на клиника/отделение чрез подписан от него пропуск, който се заверява в приемната.

Не е разрешено свиждане в Отделението за анестезиология и интензивно лечение, интензивните сектори на отделенията и родилното отделение без изричното разрешение на началниците на посочените звена.

Информация за състоянието на болните се предоставя ежедневно от лекуващия/дежурния лекар от 12:00 ч. до 13:00 ч.

Забрана за свиждане по медицински показания се оповестява на видно за гражданите място.

 

Храна в болницата

Според конкретното заболяване и Вашето състояние лекарят предписва режим на хранене, който да следвате при престоя си в болницата.

След определени операции и при някои заболявания е възможно да се наложи да бъдете хранени чрез венозни вливания на хранителни вещества или през сонда в стомаха.

Независимо от конкретната диета, храната ви ще бъде приготвена от пресни и контролирани продукти при спазване на всички правила за хигиена и здравословно хранене.

 

Дневен болничен режим

Режимът на стационарно болните е както следва:

Хранене:

- ставане от сън и личен тоалет – 6:00 – 6:30 ч.
- сутрешна закуска – 7:45 ч.
- обяд – 12:30 ч.
- вечеря – 18:00 ч.

Медицинско обслужване:

- измерване на температурата и подготовка за визитация – 6:00 ч.
- сутрешна визитация – 8:30 ч.
- манипулации – по назначение
- измерване на температурата – 16:00 ч.
- следобедна визитация – 16:30 ч.
- вечерна визитация – 20:00 ч.

Почивка:

- следобеден сън – 14:00 – 16:00 ч.
- свободно време – 17:00 – 18:00 ч.
- нощен сън – 22:00 ч.

 

Покриване на разходите за лечение

Задължително здравноосигурени пациенти

Клиниките за стационарно лечение при УМБАЛ „Лозенец“ ЕАД имат договор с Националната здравноосигурителна каса.

Всички задължително здравноосигурени лица имат свободен достъп до нашата болница. Пациентите не заплащат за лечебната дейност, която Националната здравноосигурителна каса покрива, с изключение на потребителската такса за лечение в болницата и консумативите, за които НЗОК не заплаща. Вие ще бъдете информирани и Вашето съгласие ще бъде потърсено своевременно, ако се наложи доплащане.

Пациенти, които сами заплащат за лечението си

В случай, че не сте здравноосигурени, Вие заплащате по цени, съгласно ценоразписа на УМБАЛ „Лозенец“ ЕАД.

Пациенти, които са допълнително здравноосигурени

УМБАЛ „Лозенец“ ЕАД има договори със здравнозастрахователни дружества. Съгласно Вашия договор с тях Вашите разходи ще бъдат покрити от здравнозастрахователното дружество.