Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД

Поздравителен адрес до доц. д-р Йорданка Узунова, началник на Клиниката по педиатрия

Поздравителен адрес до доц. д-р Йорданка Узунова, началник на Клиниката по педиатрия от проф. д.н. Мария Нейкова, Областен управител на област Бургас.

В писмото Областният управител изказва своята лична и тази на всички жители на област Бургас огромна благодарност за грижата и ангажираността към най-малките по време на реализираните прегледи в рамките на програмата "Детско здраве".