Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД

Поздравителен адрес до доц. Димитрова, д-р Велкова, д-р Арабаджиева, д-р Асадпур

С огромна благодарност - към доц. Димитрова, д-р Велкова, д-р Арабаджиева, д-р Асадпур и целия всеотдаен екип на Клиниката по нефрология към УМБАЛ „Лозенец“ ЕАД.

За хората, които с труда си доказват, че медицината е най-великата професия, непрекъснато поставят нови, по-високи стандарти и ежедневно ги надскачат!

БЛАГОДАРЯ!

За професионалната грижа, за голямата човечност и топлото отношение!

Нека всички да знаят, че това са Лекари-ценни, т.е. безценни и всеки ръководител би следвало да е горд, че са част от неговия екип, защото освен невероятни професионалисти, те са и истински ЧОВЕЦИ!

ЕЛЕНА БАЩЕНСКА
30.03.2023 г.   
Гр. София