Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД

Благодарствен адрес от Елена Кънева от Казанлък

В писмо до директора на УМБАЛ “Лозенец” Елена Кънева от Казанлък изказва голямата благодарност към целия екип от лекари, медицински сестри и санитари от Клиниката по кардиология и Клиниката по кардиохирургия за високия им професионализъм, човешка загриженост и внимание. По думите на г-жа Кънева “защото всички те работят в името на живота“