Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД

Благодарствен адрес от Димитър Василев

Димитър Василев е един от хората с успешно извършена бъбречна трансплатнация в болница "Лозенец". Той прекарва десетки дни с екипа на Клиниката по урология. Дни, след които описва най-искрените си впечатления в специално благодарствено писмо.
Г-н Василев, благодарим ви за признанието и добрите думи