Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД

Благодарствено писмо от Секретаря на Клуба на чуждестранните кореспонденти

В писмо до директора на УМБАЛ „Лозенец“ Секретарят на Клуба на чуждестранните кореспонденти, акредитирани в България - г-жа Ивета Балевска изразява благодарност за организацията на реда и професионализма на екипа на Имунизационния център на болница, където тя и нейни колеги са си направили бустерна доза от новата антиковид ваксина.

Г-жа Балевска изтъква, че представителите на чуждестранни медии са изразили своето възхищение от реда, дисциплината и условията в Имунизационния център и са посочили, че подобна практика са виждали само когато са правили ваксини в чужбина.

В заключение г-жа Балевска пожелава на всички лекари, медицински сестри и персонал на болница „Лозенец“ да бъдат винаги все така учтиви, любезни и внимателни професионалисти.