Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД

Асоциацията на психолозите и психотерапевтите в медицински структури с поздравителен адрес до екипа на Центъра за психологична грижа в болница „Лозенец“

„С радост поздравявам Вас и Вашия екип с тази голяма крачка - откриването на болничен център за психологична грижа“, се казва в писмото, адресирано до д-р Виолета Азис, ръководител на новооткрития център.

„УМБАЛ „Лозенец“ дълги години развива практиката на психологичното консултиране, но организирането й в център представлява значима крачка в качеството и прогреса на тази клинична практика.

Знаейки колко усилия и професионализъм са необходими за утвърждаването на това начинание, се присъединяваме към този празник с искрени пожелания за удовлетворение и разгръщане на всички вдъхновения в прекрасната практика на придружаването на човешките ум и сърце в някои от най-трудните срещи с трудни новини и предизвикателства. Онези, които се случват, когато сме в болница“