Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД

Апаратура - Отделение по диализно лечение


В отделението по диализно лечение  при МБАЛ „Лозенец" има възможност и  се прилагат редица съвременни методи за лечение на остра,обострена и хронична бъбречна недостатъчност. Наред с конвенционалната хемодиализа /бикарбонатна и ацетатна/, се прилага бикарбонатна диализа със сух бикарбонат-100%,, чието най-съществено предимство  е намаляването на късните усложнения от диализното лечение.

Налице е и техническа възможност за прилагане на високоефективните конвективни методи, на първо място - on-line хемодиафилтрация, която е икономически по-изгодна от класическата хемодиафилтрация.

Апаратура:

Отделението разполага с необходимата апаратура  /11 броя  апарати за диализно лечение на фирма „Фрезениус Медикъл Кеър“/ и консуматив, както и за чернодробна и бъбречна недостатъчност -„Прометеус”.

Програмата за лечение с перитонеална диализаконвенционална и апаратна на болницата предстои да се реализира.

Регистратура
Регистратура
0700 700 85

Телефон спешна помощ
Телефон спешна помощ
02 960 7540