Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД
08.03.2023 Сряда
УМБАЛ „Лозенец“ търси да назначи медицински лаборанти в Клинична лаборатория

УМБАЛ „Лозенец“ търси да назначи МЕДИЦИНСКИ ЛАБОРАНТИ в КЛИНИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ

Изисквания:

Завършено образование по специалността „медицински лаборант“

Кандидатите следва да представят:

- Автобиография - европейски формуляр/със задължително посочени адрес и телефон за връзка/
- Копие на диплома за придобита правоспособност „медицински лаборант“
- Ксерокопие на трудова книжка

Документите се подават в кабинета на главната медицинска сестра всеки работен ден от 08.00 ч. до 16.30 ч.

Болницата предлага отлични условия за работа, здрав микроклимат и атрактивно заплащане.

Подборът ще се извърши по документи и събеседване.

Заплащането и условията се коментират на събеседването.

Телефони за информация: 02/9607221 - Главна медицинска сестра, 02/9607483 – отдел „Човешки ресурси“