Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД
04.02.2023 Събота
УМБАЛ „Лозенец“ търси да назначи СТУДЕНТИ като ПОМ.МЕДИЦИНСКИ СЕСТРИ

Изисквания:

Завършено средно образование.

Завършен 4-ти курс по специалността „медицина“ или завършен 2-ри курс по специалността „здравни грижи“.

 

Кандидатите следва да представят:

-        Автобиография - европейски формуляр/със задължително посочени адрес и телефон за връзка/

-        Копие на диплома за средно образование.

-        Удостоверение от висшето училище за преминат курс на обучение

-        Ксерокопие на трудова книжка

 

Документите се подават в кабинета на главната медицинска сестра всеки работен ден от 08.00 ч. до 16.30 ч.

 

Болницата предлага отлични условия за работа, здрав микроклимат и атрактивно заплащане.

 

Подборът ще се извърши по документи и събеседване. Одобрените по документи кандидати ще бъдат информирани по телефона за датата, часа и мястото за провеждане на събеседването. Заплащането и условията се коментират на събеседването.

 

Телефони за информация: 02/9607221 - Главна медицинска сестра, 02/9607483 – отдел „Човешки ресурси“