Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД
14.08.2023 Понеделник
УМБАЛ „Лозенец“ търси да назначи РАБОТНИК В КУХНЯ в Хранителен блок и ПЕРАЧ-ГЛАДАЧ в Централна пералня

Изисквания:

Образование – няма изискване.
Професионален опит - опитът на същата или сходна позиция е предимство. 

Кандидатите следва да представят:

- Автобиография - европейски формуляр/със задължително посочени адрес и телефон за връзка/

- Ксерокопие на трудова книжка

Документите се подават в кабинета на главната медицинска сестра всеки работен ден от 08.00 ч. до 16.30 ч.

Болницата предлага отлични условия за работа, здрав микроклимат и добро заплащане.

Подборът ще се извърши по документи и събеседване. Одобрените по документи кандидати ще бъдат информирани по телефона за датата, часа и мястото за провеждане на събеседването. Заплащането и условията се коментират на събеседването.

Телефон за информация: 02/9607221 - Главна медицинска сестра