Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД
31.07.2023 Понеделник
МЦ „Лозенец“ ЕООД търси да назначи МЕДИЦИНСКИ РЕГИСТРАТОРИ

Изисквания:

Образование: завършено средно образование; висше образование с образователно-квалификационна степен „бакалавър“ или „магистър“ е предимство

Умения за работа с компютър – Microsoft office, Internet

Опитът на същата или сходна длъжност е предимство.

Кратко описание на длъжността:

Обработва медицинска документация във връзка с медицински прегледи и изследвания; Въвежда данни в специализиран медицински софтуер за доболнична медицинска помощ; Предоставя информация на пациентите за възможностите за извънболнично лечение, разположението на кабинети, лаборатории, клиники и отделения и др.

 

Кандидатите следва да представят:

-        Автобиография - европейски формуляр/със задължително посочени адрес и телефон за връзка/

-        Копие на диплома за завършено образование

-        Ксерокопие на трудова книжка

Документите се подават в кабинета на главната медицинска сестра всеки работен ден от 08.00 ч. до 16.30 ч. или на имейл: hq@lozenetz-hospital.bg

Медицински център „Лозенец“ предлага отлични условия за работа, здрав микроклимат и атрактивно заплащане.

 

Подборът ще се извърши по документи и събеседване. Одобрените по документи кандидати ще бъдат информирани по телефона за датата, часа и мястото за провеждане на събеседването. Заплащането и условията се коментират на събеседването.

Телефони за информация: 0897 499971 – Управител на МЦ „Лозенец“ ЕООД, 02/9607483 – отдел „Човешки ресурси“