Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД
31.07.2023 Понеделник
МЦ „Лозенец“ ЕООД търси да назначи МЕДИЦИНСКА СЕСТРА в Кабинет по педиатрия

Изисквания:

Завършено образование по специалността „медицинска сестра“.

Кандидатите следва да представят:

- Автобиография - европейски формуляр/със задължително посочени адрес и телефон за връзка/

- Копие на диплома за придобита правоспособност „медицинска сестра“

- Ксерокопие на трудова книжка

Документите се подават в кабинета на главната медицинска сестра всеки работен ден от 08.00 ч. до 16.30 ч. или на имейл: hq@lozenetz-hospital.bg

Медицински център „Лозенец“ предлага отлични условия за работа, здрав микроклимат и атрактивно заплащане.

Подборът ще се извърши по документи и събеседване. Одобрените по документи кандидати ще бъдат информирани по телефона за датата, часа и мястото за провеждане на събеседването. Заплащането и условията се коментират на събеседването.

Телефони за информация: 0897 499971 – Управител на МЦ „Лозенец“ ЕООД, 02/9607483 – отдел „Човешки ресурси“