Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД

BreastHelp - мобилно приложение за профилактика, скрининг и проследяване на пациенти с рак на гърдата стартира днес

Приложението може да се инсталира през медицинската платформа Healee на всякакъв вид електронни устройства.

Идеята за създаването на първото безплатно мобилно приложение у нас и алгоритъмът за поведение са дело на д-р Ваня Митова, началник на Отделението по обща хирургия на УМБАЛ „Лозенец“

Ракът на гърдата е най-честото и най-значимото медико-социално злокачествено заболяване при жените в цял свят .Въпреки усилията, които се полагат за пациентите, това малигнено заболяване продължава да бъде водеща причина за смърт сред пациентите с онкологични заболявания. Същевременно с това при значително по-ниска заболяваемост (127.4 на 100 000 спрямо 170 на 100 000 за Европа), България е с по-висока смъртност (46.2 на 100 000 спрямо 40.6 на 100 000 за Европа) и по-ниска 5-годишна преживяемост (с 11,1% по-ниска от средната за Европа според EUROCARE-5).

Една на всеки осем жени е диагностицирана с рак на гърдата в живота си. Ранното му откриване обаче може да доведе до напълно излекуване.

За вече болните жени е от изключителна важност да се осигури бърз и лесен достъп до всички необходими специалисти, както и навременно и адекватно лечение и проследяване по време и след преминалото лечение.

Именно поради тези причини е създаден BreastHelp – мобилно приложение, насочено към повишаване на информираността за рака на гърдата и обединяващо редица функции за осигуряване на: профилактика, скрининг и проследяване на здрави жени и вече диагностицирани с това заболяване пациенти, улеснявайки връзката им с лекарите.

Идеята за създаването на приложението и алгоритъмът за поведение в BreastHelp е на д-р Ваня Митова. Заедно с професионален екип от IT специалисти, успяват да реализират приложението като се съобразяват  с европейските и световни стандарти.

BreastHelp е първото работещо мобилно приложение за профилактика, скрининг и проследяване на пациенти с рак на гърдата в Българияс истинска социална значимост.

Състои се от три модула:

1. Модул за здрави жени;

2. Модул за вече диагностицирани с рак на гърдата;

3. Модул за лекари.

Всеки пациент и лекар може безплатно да инсталира и ползва BreastHelp през медицинската платформа Haelee на всякакъв вид електронни устройства.

Д-р Ваня Митова е лекар-специалист с основни научни и професионални интереси в областта на диагностиката, лечението и проследяването на пациентите със заболявания на млечната жлеза.

Тя завършва Медицина през 2013 г. в Медицински факултет на СУ „Св. Климент Охридски“. През 2019 г. придобива специалност по „Хирургия“ и завършва втората си магистратура по „Обществено здраве и здравен мениджмънт“.

Д-р Митова печели I-во място в конкурса на Български лекарски съюз „Млад медик 2017“, а преди това в три последователни години отново след спечелен конкурс, е и стипендиант на БЛС. От 2019 г. е в Лигата на „Лекарите, на които вярваме“.

През 2022 г. д-р Митова участва в учредяването на Съвместна онкологична национална мрежа (СОНМ).

Д-р Ваня Митова е преминала редица квалификационни курсове по хирургия и онкопластична хирургия на гърда, коремна и лапароскопска хирургия, лечение на хронични рани, ехомамография и ехография на коремни органи. Част от тези курсове са във водещи центрове в чужбина – Франция, Унгария, Германия и Полша.

Член е на Българското хирургическо дружество, Съвместната онкологична национална мрежа, Европейското дружество на специалистите по рака на гърдата (EUSOMA) и Европейската асоциация по ендоскопска хирургия (EAES).