Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД

„Българската Коледа“ дарява на Университетска болница „Лозенец“ най-модерния и единствен в страната неонатален респиратор и ехограф за Клиниката по педиатрия.

Утре, 07 декември 2023 г.,  в 11.00  ч. в болница „Лозенец“, ул.„ Козяк“, № 1, началникът на Отделението по неонатология д-р Щерю Бояджиев ще разкаже за огромните възможности на този жизненоважен за провеждането на апаратна вентилация респиратор.