Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД

„Българската Коледа“ дарява на Университетска болница „Лозенец“ най-модерния и единствен в страната неонатален респиратор и ехограф за Клиниката по педиатрия

Отделението по неонатология в болница „Лозенец“ вече разполага с единствения в България последно поколение неонатален респиратор с възможност за неинвазивна, инвазивна и високочестотна вентилация, а Клиниката по педиатрия – с модерен ехограф.

Пред лекари и акушерки началникът на Отделението по неонатология д-р Щерю Бояджиев представи огромните възможности на неонаталния респиратор, жизненоважен за първичната реанимация за деца в тежко състояние, които имат нужда от обдишване.

Екипът на болница „Лозенец“ благодари на всички дарители, включили се в благородната кауза на инициативата „Българската Коледа“ и се надява, че и през следващата година лечебното заведение ще е сред болниците, които ще бъдат включени в кампанията.