Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД

Честваме 76 години от създаването на болница „Лозенец“

Днес отбелязахме 76 години от полагането на основите на Университетска болница „Лозенец“.

В продължение на години поколения лекари, медицински сестри, останалите медицински специалисти и администрация са работили с постоянство и ентусиазъм. Благодарение на техните усилия и надграждането на ценния опит, днес качеството на предоставяните медицински услуги продължава да е на висота.

Създадена да обслужва държавния елит, днес правителствена болница вече е болница на всички хора. УМБАЛ „Лозенец“ е многопрофилно лечебно заведение, специализирано в уникални за страната диагностично-лечебни дейности. Болницата разполага с последно поколение медицинско оборудване и апаратура. Нашето най-голямото богатство са хората - висококвалифицираните ни специалисти, които полагат всеотдайни грижи за пациентите всеки ден и час.

Изпълнителният директор на лечебното заведение д-р Стоянов поздрави персонала на болницата и сподели някои факти, които са повод за гордост. Ръстът на пациентите само за първото тримесечие на 2023 г., в сравнение с този на 2022 г., е 100%, а за същия период на 2024 г. е с 45% над този от 2023 г. Заетостта на леглата за първото тримесечие на 2018 - 2019 г. е била около 40-43%. За същия период на тази година, заетостта е около 77%. Д-р Стоянов подчерта, че ако през март 2018 г. е отчетена дейност от около 700 000 лв., то за миналия месец на настоящата година, благодарение на усилията на целия персонал, тя е над 2 700 000 лв.

Д-р Стоянов благодари на всички млади лекари, които са избрали да специализират в болница „Лозенец“, както и на младите  и утвърдени специалисти д-р Веселин Георгиев, д-р Асен Тодоров, д-р Герасим Темелков, предпочели да останат България и да работят в лечебното заведение.

Специална благодарност бе изказана и към д-р Йордан Христов, който ръководи Медицинския център, както и към д-р Светлин Сталянов – заместник директор по медицинската част, който денонощно е отдаден на болницата.

Тържеството продължи с представяне на обновения интериор на Отделението по образна диагностика. Според съвременната наука, успехът на лечението зависи от множество фактори, като заобикалящата среда е сред тези, които спомагат за неговата ефективност.

Представена беше и обновената фотоизложба „Болница Лозенец – преди и сега“ във фоайето на партерния етаж.

Тържеството завърши със засаждане на японска вишна пред централния вход и кипариси в болничния парк от специализанти от различните специализирани центрове на болницата.