Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД

УМБАЛ „Лозенец“ – домакин на обучителния семинар „Правни аспекти в медицината“

На 16 януари 2024 г. в Университетска болница „Лозенец“ се проведе обучителен семинар за лекари под наслов “Правни аспекти в медицината”, организиран съвместно със Столичната лекарска колегия на Българския лекарски съюз.

В своето приветствие д-р Христо Стоянов - директор УМБАЛ „Лозенец“ подчерта необходимостта от доброто познаване на правната рамка от страна на медиците. Това им дава сигурност и увереност при упражняването на своята професия и прилагането на изкуството на медицината. Пожела всички пациенти да бъдат излекувани и доволни и допълни, че всеки един от лекарите може да се окаже и пациент. Благодари на Столичната лекарска колегия на Българския лекарски съюз за организацията на семинара и възможността да се обсъдят актуални въпроси от лекарската практика.

Д-р Ваньо Видков - председател на УС на СЛК на БЛС на свой ред поздрави присъстващите и представи последните инициативи на колегията, сред които е предоставянето на безплатен достъп на редовните членове на СЛК до Springer и възможността младите лекари да кандидатстват по Фонд „Млад лекар”.

Водещи в медицинското право юристи като адв. Иван Сотиров, адв. Явор Нотев, адв. Владислава Галева и адв. Свилена Димитрова представиха темите за видовете юридическа отговорност на лекарите и лечебните заведения при неблагоприятен изход от лечение, наказателната отговорност, доказателствената сила на медицинската документация в съдебните процеси, аспектите на „лекарската грешка от гледна точка на практикуващите медици и лечебните заведения, комуникацията между лекар и пациент и др.

Семинарът завърши с откровена дискусия по обсъжданите теми и отговори на поставени от страна на медиците практически въпроси.