Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД

Съдови хирурзи от болница "Лозенец" ще преглеждат безплатно пациенти в Смолян.

Д-р Стефан Манасиев и д-р Кристина Каращранова ще провеждат консултации и прегледи на 1 и 2 юли /събота и неделя/ в МБАЛ – Смолян.

Консултациите в събота ще започнат в 11.00 ч., а в неделя – в 09.00 ч. Прегледите включват консултация със съдов хирург и доплер ехография на горни и долни крайници и сънни артерии.

Доплер ехографията е напълно безопасен, бърз и безболезнен метод, който се използва за оценка на кръвоносните съдове при разширени вени, венозна недостатъчност, запушвания на артериите и много други