Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД

Съвместен екип на УМБАЛ „Лозенец“ и Медицинския факултет на СУ представи два доклада на конференция World of MICROBIOME

На 26-28. октомври 2023 г. за първи път в България се проведе  ІV-та международна конференция „Светът на МИКРОБИОМА“. Представители на УМБАЛ „Лозенец“, заедно с преподаватели от Медицинския факултет на СУ „Св. Климент Охридски“ представиха  два доклада, изготвеини от научните колективи на Лабораторията по клинична имунология, Клиниката по педиатрия, Лабораторията по генетика и Клиниката по гастроентерология. На този престижен научен форум бяха презентирани лекции от водещи учени от САЩ, Канада, Израел, Европа и България. Основните теми бяха свързани с ролята на микробиома в: персонализираната медицина, майчино-феталните взаимодействия и съзряването на чревния микробиом в първите години на развитието. Голям интерес предизвикаха и темите за връзката на чревния микробиом с оста черва-мозък и някои невродегенеративни заболявания; кръвен микробиом, както и влиянието на диетата и пробиотиците върху чревния микробиом.

 

Колективът представи два доклада: „Еvaluation of gut Akkermansia muciniphila, faecalibacterium prausnitzii and blood immune cells TH17, Treg in patients after liver transplantation“ и „Аlterations in the gut microbiota in overweight school-aged children in Bulgaria“. Първата тема разглежда връзката между важните полезни чревни бактерии (Akkermansia muciniphila, Faecalibacterium prausnitzii) и основните Т клетъчни субпопулации за баланса между възпаление и толеранс при пациенти в късния пост-трансплантационен период след чернодробна трансплантация. Втората акцентира на ролятата на чревния микробиом при децата със затлъстяване, което е социално-значимо заболяване.