Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД

Супермодерен ендоскопски ехограф е новата придобивка на Отделението по гастроентерология

Отделението по гастроентерология вече разполага с последно поколение ендоскопски ехограф – Olimpus – висок клас апарат позволяващ прецизна диагностика и терапия. Olimpus e световен лидер в ендоскопската техника, считат специалистите. Болница „Лозенец“ е сред малкото лечебните заведения в страната, разполагащи с такъв модерен ендоскопски ехограф. Ехоендоскопията е модерна методика, която комбинира енодскопско и ултразвуково изследване.

По повод новата придобивка, началникът на Отделението по гастроентерология д-р Герасим Темелков заяви: „Посредством ендоскопския ехограф Olimpus се повишава в изключително голяма степен чувствителността и прецизността на диагностичните процедури при панкреасните, жлъчни и онкологични заболявания и се откриват нови хоризонти пред висококвалифицираните ни специалисти не само за диагностика, но и за терапия на тези заболявания.“