Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД

Специалисти по образна диагностика от болница „Лозенец“ представиха доклад на Европейския конгрес по урогенитална рентгенология ESUR в Рим

Специалисти от Отделението по образна диагностика на УМБАЛ “Лозенец“ д-р Даяна Янкова-Пушкарова и проф. Георги Хаджидеков взеха участие в 29-тия ежегоден Европейски симпозиум по урогенитална рентгенология, който се проведе края на месец септември в Рим, Италия. 

Престижният форум събира най-изтъкнатите специалисти в областта на урогениталната образна диагностика от цяла Европа. Конгресът се организира от високопрофилирани специалисти в областта на образната диагностика на бъбреци, простатна жлеза, пикочен мехур, мъжка и женска полова система.

Рентгенолозите от болница “Лозенец“ д-р Даяна Янкова-Пушкарова и проф. Георги Хаджидеков  представиха образователен постерен  доклад на тема: „Магнитнорезонансна съпоставка на двете най-актуални класификации на Мюлеровите аномалии“.

Проф. Хаджидеков взе участие и в срещата на работната група по тазово дъно към ESUR. В своя постер специалистите акцентираха върху практическото приложение на тези класификации за диагностика на вродените маточни аномалии. Двамата имат издадена монография на тази тематика, публикувана от издателство Lambert Academic Publishing през 2020 г. Научното развитие и иновациите са сред водещите приоритети на лекарите в Университетска болница „Лозенец".