Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД

Световната седмица за осведомеността за отговорно прилагане на антибиотици

Днес е последният ден от Световната седмица за осведомеността за отговорно прилагане на антибиотици.

Днес, 24 ноември, приключва Световната седмица на осведомеността за отговорно прилагане на антибиотици. България участва за осми път в инициативата.

През 2019 г. смъртта на 5 милиона души по света е свързана с резистентност на микробите към антибиотици и тази резистентност е директната причина за смъртта на 1,3 млн. души.
По данни на СЗО през последните две пандемични години 80% от антибиотиците не е трябвало да бъдат изписвани.

Според представители на СЗО отношението към антибиотиците трябва да се формира от най-ранна възраст. Те призовават за разумно прилагане на антибиотици както в хуманната, така и във ветеринарната медицина.