Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД

Проф. д-р Емма Кьолеян и доц. д-р Велислава Терзиева участваха в Конгреса ESCMID Global

На състоялия се в края на м. април 2024 г. в Барселона 34-ти конгрес на Европейското дружество по клинична микробиология и инфекциозни болести, вече ESCMID Global, взеха участие 18000 специалисти от целия свят.

Представителите на Университетска болница „Лозенец“ проф. д-р Емма Кьолеян и доц. д-р Велислава Терзиева от Лаборатория по клинична микробиология и вирусология взеха активно участие в научните дискусии и срещите с изложители. Представена бе научна разработка на междудисциплинарен екип от УМБАЛ „Лозенец“ и Медицинския факултет на СУ „Св. Климент Охридски“ във връзка със Streptococcus pyogenes клинични изолати от епидемичния взрив през 2023 г.

От името на Европейската научна група по Antimicrobial stewardship, ESGAP, бе обявено предстоящото издаване на Европейски препоръки за антибиотична политика в спешните отделения с участието на проф. д-р Емма Кьолеян.