Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД

Проф. Алтънкова: Отворени сме за всички, които се нуждаят от имунологично изследване

Проф. Искра Алтънкова е водещ специалист, университетски преподавател и международно признат учен от областта на клиничната имунология. В момента  ръководи Лабораторията по клинична имунология в Университетска болница "Лозенец".  

Проф. Алтънкова, работата на клиничния имунолог често като че ли остава незабелязана и дори в някакъв смисъл е непозната за пациентите. Всъщност, какъв е приносът на тези специалисти в диагностиката и лечението на заболяванията?

Клиничната имунология е сравнително нова специалност, засега щатно е ситуирана към имунологични лаборатории, но всъщност е основна медицинска специалност и се занимава както с лабораторна имунодиагностика, така и с пациенти с имунни заболявания. Ние, имунолозите, даваме консултации, участваме в обсъждания и извършваме важни и неотменни изследвания за поставяне, потвърждаване или отхвърляне на диагнози на редица болести с имунни механизми. Също така участваме в планирането и проследяването на имуномодулиращи терапии, както и в проследяването на клиничния ход на заболяванията. Това в пълна степен важи и за Лабораторията по клинична имунология в болница „Лозенец“. Като университетска лаборатория се стремим бързо да въвеждаме и поддържаме на най-съвременни диагностични имунологични изследвания. Следим специализираната литература и се стараем да бъдем в крак с модерните тенденции.

Диагнозата на кои често срещани заболявания вече е немислима без помощта на имунолога?

Има няколко области на медицинската практика, в които е необходимо участието на клинични имунолози - например. различни вродени или придобити имунодефицитни състояния; автоимунни състояния и заболявания в почти всички области на вътрешната медицина, алергии, трансплантация на солидни органи и тъкани, прилагане на различни имуномодулиращи агенти и терапевтични схеми, таргетни имунотерапии и много други.

В нашата Лаборатория по клинична имунология основни направления са диагностика на автоимунните болести в гастроентерология, нефрология, системни автоимунни болести на съединителната тъкан като системен лупус, ревматоиден артрит, автоимунни васкулити, синдром на Сьогрен, миозити и други, имунологично проследяване при пациенти с трансплантации на черен дроб и бъбреци.

Болницата отдавна е отворена за всички граждани и лабораторията обслужва на общо основание външни и нележащи, амбулаторни пациенти, потърсили услугите ни на принципа на свободно заплащане, граждани с НЗОК направления или обслужвани чрез различни здравно-осигурителни фондове. Предлагаме отделни и „пакетни“ имунологични изследвания. Пакетите са комплекси от изследвания, свързани с имунната диагностика на заболявания като системен лупус, ревматоиден артрит, системни васкулити, миозити, склеродермия, цьолиакия, чернодробни автоимунни болести и други заболявания, с имунологични механизми на възникване и протичане. Пакетното обслужване улеснява лекарите и пациентите при поръчката на изследвания, а носи и известна бонификация в цените.

Отворени сме за всички пациенти, които се нуждаят от имунологично изследване.

Кои нови методи промениха облика на специалността в последно време?

Наред с класическите имуноензимни, имунофлуоресцентни, нефелометрични и турбидиметрични, многоцветна флоуцитометрия и др. методи в имунологичните лаборатории автоматизацията расте и това позволява извършването на мултиплексни изследвания, които осигуряват възможност за по-големи комбинации от имунни параметри. Това е предпоставка за по-голяма бързина, а в някои случаи разкрива и нови механизми на болестите, а така също и води до промени в патогенетичните парадигми.

Какви са очакванията Ви като специалист за развитието на лабораторията, която ръководите?

Клиничната имунология е много интересна, бързо развиваща се научна област както в теоретичен план, тя е и път към бързата реализация на полезни за медицинската практика постижения. Очаквано е това да продължи и все повече нови медицински приложения да се реализират.

Последните две години бяха доста трудни и усилията на повечето имунологични лаборатории бяха ангажирани с проучвания на SARS-CoV2, инфекцията COVID 19 и нейната диагностика, както и ваксинациите и техния протективен ефект - все важни проблеми от полето и на клиничната имунология.

И ние се включихме във внедряването и извършването на тестове за хуморален (различни антитела) и клетъчен имунитет на хората срещу този пандемичен вирус. Проучваме пост-ваксиналните и пост-болестни имунни характеристики на здрави и болни хора. Това повиши познанията и опита ни за тази инфекция и диагностиката и към момента изследваме антитела и специфичен гама-интерферонов отговор като елемент на клетъчен имунитет при пациенти, срещали този вирус.

Също така ще добавя, че ние, имунолозите, участваме в общоболничния ежедневен клиничен рапорт и винаги сме на разположения за консултации при нужда на място или по телефона.

Кои Ваши ученици и последователи са Вашата гордост на университетски преподавател?

Като дългогодишен университетски преподавател, професор по клинична имунология и действащ ръководител на университетска диагностична имунологична лаборатория се радвам, че в учебните програми на студентите медици се утвърди преподаването по клинична имунология. Докторантурите по имунология и специализациите по клинична имунология вече доста години се утвърдиха като ефективна форма за квалификация на лекари, биолози и други специалисти и аз съм горда със специалистите, за чието изграждане съм допринесла.

Повечето се реализираха като качествени академични специалисти, ръководители на диагностични структури по клинична имунология и водещи преподаватели и ръководители.

И досега за мен е голямо удоволствие да поддържам професионални и приятелски отношения с клиничните имунолози в България, които сме малка, но високо квалифицирана и ентусиазирана гилдия.

Zdrave.net