Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД

Проф .д-р Емма Кьолеян участва в Конференцията по откриване на Европейския проект „ JAMRAI-2“

България вече е участник в Европейския проект „Съвместни действия спрямо антибиотичната резистентност и вътреболничните инфекции“ (JAMRAI-2).

На конференцията по откриване на проекта, която се състоя на 13 февруари в Париж, Франция, взеха участие двама български представители - проф. д-р Емма Кьолеян - на Министерството на здравеопазването и доц. Иван Иванов – на Националния център по заразни и паразитни болести.

Проектът се ръководи от Националния институт за здраве и медицински изследвания (INSERM), Франция, сподели проф. д-р Кьолеян и допълни, че предстои активна работа за усъвършенстване на антибиотичната политика, подобряване на достъпа до антибиотици, превенцията на инфекциите в хуманната и ветеринарна медицина, мерки за чистотата на околната среда и обучение на медицинските специалисти и обществото.

Споделянето на добрите практики и опит между отделните държави и сектори ще допринесе за правилното използване на антибиотиците и тяхната наличност и всеки нуждаещ се пациент да получи най-подходящия антибиотик, да се ограничи антибиотичната резистентност и нейните последици, да се гарантира здравето и благосъстоянието на всички представители на обществото.