Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД

Представители на УМБАЛ „Лозенец“ участваха в 14-ия конгрес на „БулНозо“ и Третото превалентно проучване на ИСМО

На 26-27 октомври представители на Университетска болница „Лозенец“ представиха доклад в рамките на юбилейния 14 конгрес на Българската асоциация по превенция и контрол на нозокомиалните инфекции „БулНозо“, на който бе отбелязана 20 годишнината от създаването на Асоциацията. Лечебното заведение е дъгогодишен колективен член на БАПКНИ „БулНозо“ и активно подкрепя инициативите й.

Контролът на вътреболничните инфекции (ВБИ), определени и като „инфекции, свързани с медицинското обслужване (ИСМО)“, е една от приоритетните дейности в болница „Лозенец“. Състоянието на болничната хигиена е обект на постоянен надзор. Увеличават се компетенциите на здравните работници по отношение на предпазването от инфекции. Микробиологична лаборатория съдейства активно за контрола на болничната среда и е участник в инициативи за усъвършенстване на предписването на антибиотици (антибиотичната политика).

Неотдавна Университетска болница „Лозенец“ се включи в Третото превалентно проучване на ИСМО на Европейския център по контрол на заболяванията (ECDC), с компетентното участие на г-жа Спасена Илиева, санитарен инспектор.