Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД

Представители на УМБАЛ „Лозенец“ с презентации във Втората Национална конференция по ваксинопредотвратими заболявания

В рамките на Втората Национална конференция по ваксинопредотвратими заболявания (10-12 ноември 2023 г., гр. София), организирана от фондация „Астра форум“, в панела „Профилактика – диагностика – лечение“ доц. д-р Велислава Терзиева, д.м. – началник на Лабораторията по клинична вирусология, изнесе презентация на тема: „Комбинация от две редки мутации в M-гена на SARS-CoV-2 при пациенти с продължителен COVID-19“.

В панела „Клинични случаи от практиката“ д-р Драгомир Дарданов, д.м. от Клиниката по обща хирургия, представи темата „Съвременни препоръки за ваксинация на пациенти с анатомична или функционална хипо- и аспления“.

Конференцията беше открита от д-р Момчил Баев, д.м. - основател на Фондация „Астра форум“, който подчерта, че живеем във век на инфекциозни заболявания и подобни научни събития са изключително важни. Приветствие към участниците отправиха доц. Михаил Околийски – заместник-министър на на здравеопазването, проф. Костадин Ангелов - Комисия по здравеопазване в НС, г-жа Christina de Bruin - Представител на УНИЦЕФ за България, д-р Siddhartha Datta - Европейски офис на СЗО, Mike Morrissey - Keynote, Европейска организация за борба с рака (European Cancer Organisation) и проф. д-р Ива Христова - Председател на Научния комитет на конференцията.

Тридневната конференция беше организирана в 11 панела, посветени на икономическите ползи от имунизационната политика, имунизационните политики, регулаторни и организационни въпроси във ваксинопрофилактиката, дигитализация и ваксинопрофилактика, добри имунизационни практики, епидемиология и обществено здраве, бъдеще и развитие на ваксинопрофилактиката в България, комуникационни умения за повишаване на ваксиналното покритие, профилактика – диагностика – лечение, клинични случаи от практиката, ваксини на бъдещето.