Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД

Прегледи при съдебен лекар и консултации с психолог в болница ,,Лозенец“ при случаи на телесни увреждания

Отделението по съдебна медицина и деонтология в болница „Лозенец“ предлага възможност за освидетелстване за регистриране на телесни увреждания. Потърсилите такъв вид помощ своевременно могат да се обърнат към компетентните правораздавателни органи.
Прегледът при съдебен лекар трябва да се осъществи възможно най-скоро след претърпения инцидент, съветва д-р Росен Хаджиев, д.м., началник на отделението и допълва, че единствената възможност за противодействие на този род престъпления е навременното подаване на сигнали, което е част от превенцията им.
 
При необходимост, в болница "Лозенец" могат да се правят и консултации с психолог.

Час за преглед може да бъде записан на тел. 0879105205 или на тел. 02 96 07 682.