Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД

Повече от 30 души прегледаха безплатно кардиохирурзи от болница „Лозенец“ в Седмицата на сърцето

Повече от 30 души  прегледаха  безплатно  кардиохирурзи от болница „Лозенец“ в  Седмицата на сърцето  - на трима е препоръчана операция

По случай 29 септември – Деня на сърцето,  в Университетска болница „Лозенец“ бяха проведени едноседмични безплатни медицински прегледи за пациенти с установена болест на сърдечните клапи или сърдечен шум.

При прегледите беше използвана модерна апаратура - ехокардиограф с 3D възможности, а явилите се бяха консултирани от доказания специалист, началник на Отделението по кардиохирургия д-р Веселин Георгиев и висококвалифицираните ни кардиолози д-р Тодор Димитров и д-р Георги Марков.

По време на прегледите лекарският екип установи, че всички явили се имат клапни заболявания в различен стадий, като по-голямата част от тях са оперирани преди време. При останалите е налице клапен порок, който налага проследяване във времето без необходимост от хирургична интервенция. На трима пациенти е препоръчана сърдечна операция – двама от тях са с аортна стеноза, а един – с митрална инсуфициенция.