Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД

Очакваме нови антибиотици при резистентност

Проф. Емма Кьолеян представи клиничен случай на заседание на международен научен форум в Прага.


На 19 април 2024 г. в Прага се проведе заседание на Експертния консултативен борд по резистентни микроорганизми и нови антибиотици. Специалисти от Централна и Източна Европа обсъдиха възможността за повлияване на тежките инфекции с грам-отрицателни полирезистентни и пан-резистентни бактерии.

Представен за обсъждане беше клиничен случай от Отделението по интензивно лечение (ОИЛ) на Университетска болница „Лозенец“ с автори проф. Емма Кьолеян и д-р Мартин Йорданов. Експертите докладваха като най-проблемни заболяванията с карбапенем-резистентни микроорганизми.

Сред очакваните нови успешни антибиотици са Cefiderocol, Aztreonam-avibactam, Plazomicin, и наличните вече Imipenem-relebactam, Ceftazidime-avibactam и др. Проблемът е, че тяхната активност не е универсална, а е свързана с конкретните механизми на резистентност, което изисква допълнителни лабораторни изследвания.

Медицинската общност в България очаква държавнически решения за бързото доставяне на нови, животоспасяващи антибиотици.