Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД

От 16 до 18 декември в УМБАЛ „Лозенец“ ще се проведе ХІ-та Национална студентска академия по хирургия

Проявата се организира от болница „Лозенец“, Медицински факултет - СУ "Климент Охридски" и АСМБ-СУ за пореден път като очакванията са тази година участниците да са най-многобройни - заявилите участие в традиционното тридневно обучение студенти са около 140. Те са от всички курсове на  медицинските факултети у нас, както в столицата (СУ „Св. Климент Охридски, Медицински университет), така и от медицинските университети в Пловдив, Варна, Стара Загора, Плевен и Бургас.

Обучението включва лекционна и практическа част, като най-вече се акцентира на практическите модули, които ще наблегнат на основните хирургически умения и оперативни техники, демонстрирани върху животински модели (рeзeкция и анастомози на черва, чернодробна хирургия, съдова и сърдечно-съдова хирургия, клапно протезиране). Предстои и демонстриране на симулационни модули на лапароскопска хирургия.

Основни лектори ще бъдат знаковите ни специалисти доц. д-р Радосвет Горнев, основател на Академията, ръководител на Катедра „Хирургически болести, акушерство и гинекология“, доц. д-р Дорина Асенова, декан на Медицинския факултет на СУ „Св. Климент Охридски“ д-р Ваня Митова, началник на Отделението по обща хирургия, както и други водещи хирурзи в болница „Лозенец“.

Националната студентска академия по хирургия е място и за социални контакти – тя е началото на много приятелства, продължили през годините   - едни от участници в първите нейни издания вече са водещи специалисти в различни хирургични клиники – д-р Ваня Митова, д-р Бистра Петрова (съдов хирург), д-р Стефан Овнарски (неврохирург), д-р Панчо Панчев (уролог), д-р Димитър Михайлов (сърдечен хирург) и др.