Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД

Отбелязваме Международния ден за борба със затлъстяването

24 октомври е обявен за Международен ден за борба със затлъстяването. Статистиката сочи, че над 800 милиона са хората в света, живеещи с това заболяване.

Затлъстяването е състояние, което е свързано с определени здравословни проблеми и поради непрекъснато нарастващата му честота се е превърнало в социално-значимо заболяване.

България се нарежда на 5-то място в Европа по честота на затлъстяването сред децата, а  23,7% от възрастното население в България е със затлъстяване, 34,5% е с наднормено тегло или 58,2% от хората  са или със затлъстявяне или с наднормено тегло.

Затлъстяването се определя въз основа на стойността на индекса на телесна маса, който се изчислява като съотношение между теглото в килограми и ръстта в м2. Стойност от 25-до 30 кг/м2 се определя като наднормено тегло, а над 30 кг/м2 като затлъстяване.

Напоследък беше установено, че не толкова теглото е от значение за поява на усложненията на затлъстяването, а мястото, където е натрупана мастната тъкан. Отлажената предимно в областта на корема мастна тъкан е метаболитно активна в неблагоприятна посока и е рисков фактор за поява на сърдечно-съдови заболявания, метаболитни разстройства като тип 2 ЗД, метаболитен синдром.  Ето защо като по-точен, определящ затлъстяването фактор, днес приемаме обиколката на талията.

Мъже с обиколка на талията ≥94 cm и жени с обиколка на талията ≥80 cm от европеидната раса имат повишен риск от свързани със затлъстяването здравни проблеми, но рискът е значително  повишен при стойности ≥102 cm при мъже и ≥88 cm при жени.

Като превенция и лечение на затлъстяването, най-важен остава здравословният начин на живот, който включва задължително физическата активност. Постиженията в изучаване на механизмите, водещи до появата на затлъстяване доведе до създаването на лекарства, които добавени към здравословния начин на живот  подпомагат борбата с този обществено-значим проблем.

Статията подготви доц.д-р Малина Петкова,  специалист по вътрешни болести и ендокринология