Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД

Обява за търг с явно наддаване за отдаване под наем на Клиника за дентални дейности

Обява за търг с явно наддаване за отдаване под наем на Клиника за дентални дейности състояща се от три броя  оборудвани стоматологични кабинета и самостоятелна стерилизационна към тях“, находящи се на адрес,
гр. София 1407, ул. “Козяк“ №1 в поликлиничната част.

1. Обява
2. Заявление за участие в търг
3. Декларация за свързани лица
4. Декларация за оглед
5. Декларация за лични данни
6. Договор за наем -проект