Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД

ОТКРИЙ ГО! ИЗЛЕКУВАЙ ГО! ПРЕБОРИ ГО!

Месец за профилактика на рака на гърдата в болница „Лозенец“

За пореден път Университетска болница „Лозенец“ ще отбележи Световния месец за борба с рака на гърдата с безплатни профилактични прегледи в Медицински център „Лозенец“ (ДКЦ), а на 14-ти октомври медицински екип на лечебното заведение ще преглежда безплатно пациентки в гр. Долна баня. Тази година кампанията е под надслов: „Открий го! Излекувай го! Пребори го!“

Безплатните профилактични прегледи в УМБАЛ „Лозенец“ ще бъдат извършвани в Медицинския център, ул. „Козяк“, № 1, всеки четвъртък на м. октомври (05.10; 12.10; 19.10 и 26.10), в интервала от 13.30 до 18.00 ч., в Ехографския кабинет (ет.-1), след предварително записване.

При възможност явилите се на преглед да представят медицинска документация и предходни образни изследвания на гърда за сравнение.

Заявките за прегледите ще се осъществяват през контактната форма на сайта на Университетска болница „Лозенец“ или на тел. 02/ 96 07 682.

Висококвалифицираните ни рентгенолози от Отделението по образна диагностика ще извършват ехография на млечна жлеза, а доказаният специалист от Клиниката по хирургия д-р Драгомир Дарданов ще консултира пациентките.

Д-р Драгомир Дарданов, е специализирал и работил във водещи клиники както в България (Медицински Институт – МВР, СБАЛ по Онкология – София, така и чужбина (САЩ, – Memorial SloanKetteringCancerCenter, Ню Йорк, The Methodist Hospital – Хюстън; Великобритания - St. Mark’s Hospital, Лондон; Ирландия – St. Vincent’s Hospital, Дъблин; Австрия – Danube Hospital, Виена и Япония – Tokyo Medical and Dental University). Участвал е в редица квалификационни курсове по хирургия  и онкология у нас, във Великобритания, Холандия, Австрия, Германия и др. Той е хирург с професионални интереси в областта на коремната и обща хирургия, вкл. хирургия на млечната жлеза, хирургичната онкология, колопроктологията и клиничната анатомия. Развива активна преподавателска и научно-изследователска дейност.

Ракът на гърдата е най-често диагностицираното злокачествено заболяване сред жените по света и е основна причина за смърт от онкологични заболявания при жените.

По статистически данни може да се предвиди, че 1 от всеки 8 жени ще бъде диагностицирана с рак на гърдата по време на живота си.

До края на 2025 г. в света 2,5 милиона жени ще загинат от рак на гърдата.

На всеки 50 секунди някъде по света умира жена с рак на гърдата.

По данни от 2022 г, 68% от лекуваните пациенти с рак на гърдата в България са били диагностицирани във втори и трети стадий и само 12% в първи стадий.

72,8% е петгодишната релативна преживяемост от рак на гърдата в България. Тя е 11,1% – по-ниска от средната за Европа (83,9%).

Преживяемостта е много висока след лечение при началните стадии. Лекарите са категорични, че за да се намали смъртността от рак на гърдата, е нужна ранна диагностика и комплексно лечение.