Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД

Новосформираното Отделение по лицево-челюстна хирургия вече работи по всички клинични пътеки и амбулаторни процедури на НЗОК

От днес Отделението по лицево-челюстна хирургия, ръководено от доказания специалист д-р Радослав Славчев в областта на реконструктивната хирургия на лицето и оперативното лечение на туморите на лицето и шията, започна да извършва оперативни интервенции по всички клинични пътеки на НЗОК. Те включват:

- Реконструктивна и естетична хирургия на лицето, на меките тъкани и лицевите кости;

- Оперативно лечение на доброкачествени и злокачествени тумори на лицето и шията;

- Оперативно лечение на вродени малформации при децата;

- Оперативно лечение на заболяванията на слюнчените жлези и езика и

- Други заболявания на лицево-челюстната област и шията.

В екипа на д-р Славчев работят утвърденият специалист по лицево-челюстна хирургия д-р Румен Събов и специализиращият д-р Михаил Николов. Отделението разполага с модерен инструментариум и много добра техническа обезпеченост при отлични условия за престой на пациентите.