Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД

Международен ден на физикалната и рехабилитационната медицина 13 ноември

Президентът на ISPRM Francesca Gimigliano обявяви за първи път на 13-ти ноември 2023 г. Международния ден на физикалната и рехабилитационната медицина по целия свят. Това е глобално здравно събитие, което ще се отбелязва всяка година. 

 

 

 

На този ден, преди 24 години, през 1999 г., се ражда Международното дружество по физикална и рехабилитационна медицина (ISPRM) в резултат на сливането на Международната асоциация по рехабилитационна медицина (IRMA) и Международната федерация по физикална и рехабилитация. Медицина (IFPMR). 

 

С установяването на тази дата се почитат пионерите във Физикалната и рехабилитационната медицина (ФРМ), които поставят основите на международната организацияпо ФРМ. 

 

Международният ден на ФРМ се обявява и във връзка с приетата историческа Резолюция на СЗО относно „Укрепване на рехабилитацията в здравните системи“, чиято основна цел е да интегрира рехабилитацията в здравните системи по света, като по този начин да се подобри благосъстоянието и социално-икономическото участие на нуждаещите се. Международният ден е възможност за повишаване на осведомеността за огромното въздействие, което физикалната и рехабилитационната медицина има върху хората по света със здравословни проблеми, които са с увреждане или има вероятност да получат увреждане. 

 

Стремежът е тази важна дата да послужи като инструмент за повишаване на осведомеността на обществеността в същността и целите на ФРМ и за мобилизиране на политическата воля и ангажираност на правителствата и институциите. Денят предлага шанс на всички специалисти по ФРМ да популяризират работа си и това, което още трябва да се направи, за да стане достъпът до ФРМ реалност за хората по света.

 

Честит празник, скъпи колеги!

 

Председател на Асоциацията по физикална и рехабилитационна медицина

 

Доц. д-р Искра Такева, дм