Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД

Медицински център „Лозенец“ (ДКЦ) получи грамота за Премиум партньор на „ДЗИ – Животозастраховане“ ЕАД за 2023 година

Изпълнителният директор Банково и животозастраховане „ДЗИ – Животозастраховане“ ЕАД Александър Пеев връчи грамота на управителя на Медицински център „Лозенец“ (ДКЦ) д-р Йордан Христов, с която се отличава Медицински център „Лозенец“ за Премиум партньор на „ДЗИ – Животозастраховане“ ЕАД за 2023 година.

Александър Пеев се обърна с топли думи към медицинския персонал и служителите на МЦ „Лозенец“ и изказа дълбоката си благодарност към тях за „добрите партньорски взаимоотношения, високия професионализъм и грижа за здравето на българското общество“.