Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД

Към Отделението по съдебна медицина на УМБАЛ „Лозенец“ могат да се обръщат за освидетелстване и частни лица

На територията на столицата има 6 места, където се извършват съдебно-медицински експертизи и могат да се издават медицински удостоверения при телесни повреди. Едно от тях е в болница „Лозенец“.

„Към нас могат да се обръщат и частни лица, когато искат да им бъде издадено удостоверение. Тогава, когато има телесни увреждания, които са причинени в резултат на противоправно и виновно външно въздействие, като катастрофи, домашно насилие и др, хората могат да се обръщат към нас за освидетелстване и издаване на медицинско удостоверение“ обясни началникът на Отделението по съдебна медицита в УМБАЛ „Лозенец“ д-р Росен Хаджиев.

„Ние сме ангажирани и с експертна дейност за различните районни управления на територията на София и за всички съдилища. Често сме ангажирани и от съдилищата в провинцията. Работим основно по случаи, свързани с телесни повреди, дела, свързани с медицински и професионални правонарушения, случаи на домашно насилие, пътно-транспортни произшествия. Правим също така и повторни експертизи, когато се налага“, каза още д-р Хаджиев.

Отделението по Съдебна медицина е и база за обучение на студентите по медицина към Медицинския факултет на Софийски университет ,,Св. Климент Охридски“, като лекарите в звеното са щатни преподаватели по съдебна медицина.