Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД

Колектив от Клиниката по ортопедия и травматология на УМБАЛ „Лозенец“, представи уникален клиничен случай на успешно опериран пациент

На 27 октомври 2023 г. във Варна, по време на заключителната конференция „Науката в служба на обществото“ на Съюза на учените, секция „Медицина и дентална медицина“, колектив от Клиниката по ортопедия и травматология на УМБАЛ „Лозенец“, ръководена от доц. д-р Явор Григоров, дм представи уникален клиничен случай на успешно опериран пациент с гигантски плексиформен фиброхистиоцитен тумор на подбедрица

Доц. д-р Явор Григоров, дм е ортопед-травматолог с почти 40-годишен лекарски стаж, от които 11 години в чужбина. Той е един от утвърдените специалисти на УМБАЛ „Лозенец”. Автор е на монографията „Остеомиелит“. Член е на Съюза на учените. Неизменно участва с доклади на всички присъствени, ежегодни, заключителни конференции на Съюза от 2009 г. до настоящия момент.

На конференциите на Съюза, Клиниката по ортопедия и травматология традиционно докладва интересни и уникални случаи, като например втория по големина бедрен липосарком, описан в световната практика, отделен чрез органосъхраняваща операция; синовиална липоматоза на ходилото (описана за първи път); ампутация на раменния пояс – клавикула скапула и горен крайник; органосъхраняваща операция, приложена в случай на хондросарком на тибия; фибросарком на ключицата, лекуван успешно чрез тотална клавикулектомия, както  успешно лекувани тежки костно - ставни инфекции и др.

През годините Клиниката по ортопедия и травматология се утвърди, като една от водещите в болница „Лозенец“, в която се извършва сложна лечебно – диагностична дейност, включваща ендопротезиране на стави, операции по повод сериозни костно-ставни инфекции, тумори и др. Клиниката е и основна база за обучение на студенти по бакалавърски и магистърски програми и докторанти.