Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД

Клуб по туризъм и алпинизъм се учреди в болница "Лозенец"

Лекари и представители на администрацията в лечебното заведение учредиха Клуб по туризъм и алпинизъм "Лозенец".

За негов председател единодушно бе избран д-р Герасим Темелков, началник на Отделението по гастроентерология.