Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД

Клинични дни по образна диагностика в болница „Лозенец“

Утре,  10 ноември 2023 г. от 09.00 ч., в аулата на Университетска болница „Лозенец“ ще се проведат Клинични дни „Лозенец“ на тема „Образна диагностика“.

Водещи специалисти от Отделението по образна диагностика в лечебното заведение ще представят теми, представляващи голям интерес за аудиторията от лекари, специализанти и студенти от Медицинския факултет на СУ „Св. Климент Охридски“.

Модератор на събитието е проф. д-р Георги Хаджидеков, който ще представи встъпителната презентация на тема „Специалността „Образна диагностика“, а лекцията на началника на Отделението д-р Румен Кальонски е посветена на магнитно-резонансната абдоминална образна диагностика за нерентгенолози и органоспецифичните контрастни средства за черен дроб.

Инициативата Клинични дни „Лозенец“ вече е традиция. Тя започна през м. януари т.г. като първото събитие бе посветено на рака на панкреаса, тогава бе открит и Панкреасния център в лечебното заведение. През м. май се проведе и вторият форум на тема „Метаболизъм и метаболитни заболявания“. Оттогава започна да функционира и Метаболитен център „Лозенец“